Shunchaki gaplar

Bugunning so’zi: JILMAY TUR!

O’zbekistondagi amaldorlarning xorijga chiqish erkinligi cheklanibdi!

Qoyil!

Inqiloblarda qon to’kilsa, AQSH va Avropaning diktaturalarga qarshi bittayu bitta quroli bor edi. U ham bo’lsa mansabdorlarning safarini cheklovchi sanksiyalar.

IAK buni ham ularning qo’lidan olibdi!

Balki mansabdorlar inqilob qilamiz deb qoldilaru IAK ularga sanksiya qo’ydimi? Bu endi latifa. Latifa bo’lganda ham jilmaytirmaydigan latifa! Continue reading