Халк сизни согинган, кутмокда!

qalamim1.jpgАссалому алайкум Жахонгир ака!

 

Илгари сизни АнтиКаримов, фикрларингизни кисман тугри эмас деб хисоблардим. Нима булганда хам Исмат Хушев такидлагандек, лидерликка сиздан лойик киши йуклигини тан олардим. Савол-жавоблардан лидерликка даъвогармаслигингизни, ута камтар ва очик кунгиллигингизни пайкадим. Continue reading