Амир Темур фарёдлари

Турк Ясафнинг йўлини бер йўлима

ЗИНДОНА СОЛДИНГ-А…

Шоҳ Алибек сўрмас кимнинг ўғлиман,
Ёнда ёрим, амирманми, ўғриман.
Аллоҳума ансур вожиб тўғриман,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Туркон хотин сочлари тароқ излар,
Қурт-қумурсқа гирдида каниз қизлар.
Зах жаложин вужудини бигизлар,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Эллик кун-ки, эллик йилнинг имдоди,
Унсиз зулмат ёруғ куннинг фарёди,
Юрагимда Турон заминнинг доди,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Кўкдаги ой қилич бўлгин қўлима,
Ҳазрати Нўҳ қалқонимсан ўлима,
Турк Ясафнинг йўлини бер йўлима,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Аллоҳ, синаб кўрдинг етар, бас энди,
Ноҳақликка умрим мани қасд энди,
Мушкулимни айла ўзинг паст энди,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Қутб жонин ўғирлаган Шаҳлондир,
Сиғинганим шайтон эмас, Раҳмондир,
Мусибатга нечун қалбим тахмондир,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни.

Эҳ, Алибек зиндонингни бузарман,
Икромият билмас бошинг узарман,
Бил, барибир Турон юртни тузарман,
Зиндона солдинг-а Амир Темурни?!
Ашгабат, 1993 йил.
***
…САНИ ДЎСТЛAР СОТДИЛАР
Қирқ саккиз кун чор девор сирдош сана,
Қирқ саккиз кун вассалар гўр тош сана,
Қирқ саккиз кун гул шароб кўз ёш сана,
Амир Темур, сани дўстлар сотдилар.

Сабр тариқ андин сулук айладинг,
Ҳусайнни қавмим дединг, райладинг,
Дуч келганга қучоқ очиб, найладинг,
Амир Темур, сани дўстлар сотдилар.

“Ўлдиринг!” деб ёрлиқ битилди уч бор,
Азроил ҳам айланади хуш рафтор,
“Бек йўғинда сиз бек!” деганлар афгор,
Амир Темур, сани дўстлар сотдилар.

Осмон камон тақдир ёйдир фаслида,
Парвардигор камончидир аслида,
Хоинлик бор одамзотнинг наслида,
Амир Темур, сани дўстлар сотдилар.

Ёстиқ-кунда, бошинг хатарда бугун,
Уйқу-жаллод келар ётарда бугун,
Тахт жилови дўстин сотарда бугун,
Амир Темур, сани дўстлар сотдилар.
Ашгабат, 1993 йил.

Жаҳонгир Муҳаммад.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: