НОСИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР

ЗАМБУРМАСАЛ

ҚОЗОН…

Қозон қорнини ушлаб қаҳқаҳа отиб куларди.
-Нега кулвоссан?-деб сўради ундан Ўчоқ.
-Кўрмаяпсанми, ходаларни бир томонга ташлаб, болор кўтариб келишмоқда, оғзингни каттароқ оч!
Шу пайт Ўчоқ ҳам қаҳқаҳа уриб кула бошлади.
-Йиғлашинг керак-ку, нега кулвоссан кулбости?-деб сўради ўзини кулгидан аранг босган Қозон.
-Кўрмаяпсанми, Қора қозон, болорга керосин сепишмоқда, энди тагинг роса қизийдиган бўлди-да!

ЎЧОҚ
-Бунча қорайиб кетибсан?-деди Қозон Ўчоққа қараб.
-Уф, қўл оёғим йўқда…
-Бўлганда нима қилардинг?
Бориб битта ойна олиб келардим.
-Ойнани нима қиласан?
-Сенга тагингни кўрсатган бўлардим!

ЭЛАК
Элак у ёқдан бу ёққа айланиб кула бошлади׃
-Нега кулвоссан, эринмаган Элак?-деб сўради Кафгир ундан.
-Аҳволингни кўриб куламан-да, пандарваққи!
-Аҳволимга нима қипти?
-Илма-тешик бўб кетибсан-ку!
Бу гапдан Кафгир хафа бўлди ва׃
-Тавба қилдим, ким кимнинг устида куладиган замонлар бўлди,-деди ва дастаси билан Элакнинг қорнига туртди.
Элакнинг қорни “жир” этиб йиртилди.

МОШҚАЗОН
-Оқсаройнинг номини Ошқазон деб ўзгартирсак,-деди Стол Стулга.
-Нега энди?-ажабланди Стул.
-Ҳаммма бетга егани келади, Ошқазон десак улар егулик олиб келишади.
Шундай деб турган Стол бирдан кулиб юборди׃
-Тентак, нимага кулвоссан?
-Бозорларда гуруч йўқ экан, ҳамма мош кўтариб келса, аҳволинг нима кечади, деб кулвомманда Стулжон!
-Жиннимисан? Манда қулоқ-бурун йўқ-ку!

СТУЛ
Стул қаҳқаҳа уриб кула бошлади.
-Нега кулаясан?-деб ажабланди Стол.
-Бугун ҳам меҳмон келади, шекилли, сени бостириб ташлашаяпти.
Шу пайт Стол ҳам кулиб юборди.
-Сен нега куляпсан?
-Кўзинг кўрми, қарасанг-чи, бугунги меҳмон ҳам ҳўппа-семиз экан…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: