Фотокундалик

Бугун…

Бугун бу ақлли йигитлар билан байрамлашдик, тўйиб-тўйиб суҳбатлашдик. Исмини ёзишни ўрганган ва бу ҳафта мактабга бошлайдиган Туронбек ҳам суҳбатларимизни тинглаб, мийиғида кулиб қўйди…

jm_30avgust