Фотокундалик

Йиллар…

Асли бурмалик бу йигит билан 13 йилдан буён бирга ишлаймиз. У 13 йил олдин қандай кўринган бўлса, ҳозир ҳам шундай.  Балки доим кулиб юргани учундир…?!

jm_ong