Fikr irmoqlari

-1-
Kimgadir eshikni ochar ekansan, bir kuni u eshigingni qarsillatib basharangga urib ketishi yoki to’satdan tepib kelishi uchun imkoniyat bermaslikni ham nazarda tutishing kerak.
-2-
Agar Amerikada ham yo’lingni topolmasang, demak bu dunyodan yo’lsiz o’tib ketasan.
-3-
Fohish erkaklari qanchalik ko’paygan sari o’sha jamiyatning fohishalari ham shunchalik ko’payadi.
-4-
Xayriyatki, Karimov hokimiyat tepasiga Muammar Qaddafi kabi 27 yoshida kelmagan. Continue reading