Мухлис мактублари

xМиллат аросатда яна қанча юради, халқ бўлолмадикми?

Жахонгир ака аввалом бор Ассалому алайкум.

Mен уша сессиядаги гапларингизни энди англаб етаяпман, уша вактлар бола эдим. Дадам хозиргача гапириб уша гапларингизни балки шуни учундир доидир шу гапларни айта олган одамгина тугри йулни курсата олади деб уйлардим ва вакт соати етиб шу одам хакида озми-купми билдим, асарларингизни укидим, лекин бу хак гапларни халкка етказиш керак деб уйлайман, инсон хак йул учун курашга кирар экан, аввало узини кейин оиласини ундан кейин бошкаларни узгартиришга кириша олади деб биламан шуни учун бу асарларингизни аввало отамга укиб беришдан бошладим, бу асарлар мустакиллик давридаги хакикий тарихни айтгучи ягона асарлардир!

Жахонгир ака, инсонга куп нарса кон оркали утади дейишади узокка бормасдан уз оиламиздан киёс олиб айтадиган булсам, отамиз берган лукмани едик, айтган гапига кулок тутдик, келтирган китобини укидик, аммо бугун тинчингни уйла углим, кур ва кар бул десада, узи хам юраги кон билгани ичида, кукси тула дард, турт угилдан иккиси россияда, каерда булсаям тинч булса булди дейдию,чукур хурсинади, уттиз миллион халкнинг канча боласи россияда экана, бу качонгача давом этади, тинч юр дейдию,бу хукумат тинч юргани,тинчликни, фаровонликни уйлаганни узи тинч куймаяптику, ишкилиб охири бахайр булсин деб куяди.

Фарзандларим кандайдир харакатларга кушилмасин дейдию, барибир узи бир йул топмок,озгина булсада бир харакат килмок истайди, дарди дили лидер халкни ичида булиш керак, деган гапингизга ухшаган гаплар килади, хуш уша мухолифат кузга куринарли бир иш килолмади, бошка бир мухолиф кучлар майдонга келади ,уша кучларни демократия учун йуналтирга харакат киладиган куч-харакат шаклландими, умуман шу йулга озгина харакат килмок истаган одам нима иш килиши керак, оталаримизни хавотирида жой бор, халк тайника ёшлар нимадан килмок,ниманидир яхши томонга узгартиришга озгина харакат килмок истайди.

Аммо…! канча ака-укаларимиз хизбутчи, вахобий янаалланима айбловлар билан жувонмарг булиб кетишаяпти, канчаси мужохидман, шахид буламан деб улиб кетаяпти…!

Хуп Ака! буюк туркистон фарзандларининг кургилиги шуми? Бир тугри йул курсатаоладиган, урта, кон тукмасдан, айтганингиздек революцион эмас, эволюцион бир харакат, ёки партия тузилдими ва уша кучни номи нима? Миллат аросатда яна канча юради, халк булолмадикми? Халиям уша жохил нодон оломонми биз?

Ака,”Исо Холис”лардан халкка хеч манфаат йук, ва улар узига берилган маблаг, имконият ва энг ёмони вакти-умрини йукотишяпти хеч фойдали томонларини халк курмади,бир пайтлари хатто кофир Ленин партияси уз имконидан фойдаланиб колгани учун давлат курди,дунени алгов-долгов килди,умри борича яшаб колди, ундан кейинам мана золимлар зулми давом этмокда,маълум муддат кийинчиликдан кейин ,кенглик келади дейилган, аббата, Аллох беради бизга хам яхши кунлар келади,лекин сабабини, харакатини килиш биздан алббата, Ака! Сиздан илтимос уша харакат кенгрок доирада ва жипслашган уша лидерларни етиштириб берадиган бир куч холига келтириш йулини курсатинг! биз сиз яшаган замонда яшаб турибмиз, сизга ухшаган одамлардадан нимадир урганишимиз, хаётга татбик этишимиз керак.

Сиз Каримов даврида яшаб-ишлаб унга халал бермадингиз, балки Каримов ва ухшаганлар Сизнинг даврингизда яшаб, Аллох берган мустакиликка рана солиб, Сизга ухшаган, Шаврук Рузимуродовга ухшаганларни йулини тусиб бир бало булиб келишди.

Ха Каримов ва унинг командаси бир бало, Халк кандай булса шунга мос бошлик келадин дейилган, шуни учунам халкни узи аввало узи кузини очиб хакикатни интилиш керак.

Уша лидерларни етиштирадиган бир “мактаб”-ни халкнинг жигарбандлари Уша хар хил исо холислар,бир нима чаламулла, хизбут-пизбут ва бошка турли окимларга кушилиб окиб кемаслиги учунам хам замонавий хам диний хамма зарур булган нарсани халкка курсатиб берадиган бир”мактаб” нодавлат-нотижорат бир ташкилот керак бизларга, хар жойда сарсон-саргардон юрган йигитлар, кизлар канча бизда, беш миллионам, ун миллионми? мамлакатни узида канча? халк саводсизлик,нодонлик,куллик боткогига ботирилган! Ярми мелиса,Ярми кул, мардикор! ярмига иш хаки берилади, колган ярмини алдаб, алдовларга кунмаса куч билан кулликда ушлаб турилиш учун-ЗАНЖИР!

Ўктам.

4 Responses

 1. Assalom Jahongir aka sizga “Jazirama-2013” haqida suragan edim. ILIMOS fikrizni bildiring . U erda vahimali gaplar yozilgan, muallaf bu malumotlarni qanday tuplagan, yoki hammasi uydirmami. Javobi kril harfda bulsa yaxshi bulardi deb muxlislaringiz. AGAR SAVOLNI SAYTINGIZNI BOSHQA JOYIGA YUBORGAN BULSAK UZR. QAYSI JOYGA YUBOISHNI BILMADIK.

  • Буни вақтга ҳавола қилинг.Ҳар қандай ёлғон ва уйдирмани вақт фош этади.

 2. Ассалому алайкум Хурматли Жахонгир Ака !
  Аввало исмимни тугрилаб ёзганингиз учунам рахмат сизга !(klavituramda o’zbekcha harflar yo’q)
  шу кичкина нарсадаги эътиборингиз хам Сизга булган хурматимни яна бир бор оширди.
  Ака,майли кимматли вактингизни олмасдан максадга утсам .
  Утмиши хакидаги хакикатни билмаган киши келажаги хакида уйламаса хам булади-сизга саволим якин утмишнинг уша кора кунлари ,
  кейинги хон замонлари эмас, балки, коммунизмнинг Туркистонга кириб келиши яъни аввали хакидадир.
  (Вактингизни олиб куйишимни биламан буни учун олдиндан яна бир бор узр )
  Сиз бир муддат Туркияда яшагансиз ,бу каби саволлар уз вактида сизни хам кизиктирган ва
  у ерда вактингизда буларга жавоб топгансиз ,анча маълумотга эга булгансиз деб уйладик.
  Шунинг учунам аник ва туликрок маълумотни факат ва факат сиздан олишимиз мумкин деган фикрдаман.
  коммунизм учун курашган ва уз фожеасининиям шу курашда топган (кизил майдонда отиб ташланди деб укигандик)
  Файзулла Хужаевнинг амакиваччаси ,Бухоро амирига карши курашида унинг сафдоши булган ,лекин кизиллар билан муроса килолмай.
  Афгонистон оркали Туркияга кетиб уша ерда яшаб колган Усмонхужа Пулатхужаев ва
  у билан бир вактда Туркияда яшаган Шермухаммад курбоши(Куршермат)хакида ,
  улар таниш булишган ва у ерда биргаликда катта ишлар килишган
  дейишади,умуман шу одамлар хакида нималарни айта оласиз?
  Оилангиз ва Соглигингизга баракотлар сураб дуо килиб коламиз!

 3. Assalomu alaykum hurmatli Jahongir Mamatov men saytingizga kirayotganimga ko’p bo’lgani yo’q ammo barcha mustaqil nashrlarni muntazam kuzatib borishga harakat qilaman hozir Ukrainadagi voqealarni kuzata turib u yerdagi xalqning irodasiga tan berdim.Sizni shu mavzuda fikringiz qanday,shular to’g’risida saytingizda fikrlaringizni yozishingizni iltimos qilmoqchi edim, va yana siz bilan aloqa bog’lashni boshqa yo’llari to’g’risida ham yozsangiz

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: