Савол-Жавоб

Каримовдан шавқат кутса бўладими?

САВОЛ׃ Жаҳонгир ака, нима деб ўйлайсиз, бугун Каримовдан шавқат кутиш мумкинми? (Акрам).

ЖАВОБ׃ Биласизми, Каримовдан шавқат кутиш мумкин эмаслигини 20 йил олдин тушунганман.

Битта мисол келтираман׃ СССР Халқ депутати Аҳмаджон Мухторов Ислом Каримовнинг тахтга келиши учун кўп хизмат қилган. Лекин у “Халқ сўзи” газетасининг Бош муҳаррири экан, икки воқеа баҳонасида Каримовнинг зулмига учради. Continue reading

Savol-Javob

Karimovdan shavqat kutsa bo’ladimi?

SAVOL׃ Jahongir aka, nima deb o’ylaysiz, bugun Karimovdan shavqat kutish mumkinmi? (Akram).

JAVOB׃ Bilasizmi, Karimovdan shavqat kutish mumkin emasligini 20 yil oldin tushunganman.

Bitta misol keltiraman׃ SSSR Xalq deputati Ahmadjon Muxtorov Islom Karimovning taxtga kelishi uchun ko’p xizmat qilgan. Lekin u “Xalq so’zi” gazetasining Bosh muharriri ekan, ikki voqea bahonasida Karimovning zulmiga uchradi. Continue reading

Савол-Жавоб

Демократия нима?

САВОЛ׃ Жаҳонгир ака, Сиз ёзувларингизда демократия деган сўзни жуда кўп ишлатасиз. Лекин демократия куфр эканлигини билмайсизми? (Валломат).

ЖАВОБ׃ Валломат бўлсангиз исмингизни нега очиқ ёзишдан қўрқасиз, ахир саволингиз жаллод Каримов ҳақида эмаску?

Майли, шундай бўлсада жавоб берайин.

Парвардигор ўз бандалари, яъни халифларини эркин қилиб яратган ва уларга ўзларини ўзлари бошқариш ҳуқуқини берган. Ана шу ўзини ўзи бошқариш дегани – демократия деганидир. Continue reading

Savol-Javob

Demokratiya nima?

SAVOL׃ Jahongir aka, Siz yozuvlaringizda demokratiya degan so’zni juda ko’p ishlatasiz. Lekin demokratiya kufr ekanligini bilmaysizmi? (Vallomat).

JAVOB׃ Vallomat bo’lsangiz ismingizni nega ochiq yozishdan qo’rqasiz, axir savolingiz jallod Karimov haqida emasku?

Mayli, shunday bo’lsada javob berayin.

Parvardigor o’z bandalari, ya’ni xaliflarini erkin qilib yaratgan va ularga o’zlarini o’zlari boshqarish huquqini bergan. Ana shu o’zini o’zi boshqarish degani – demokratiya deganidir. Continue reading