НОСИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР (5)

ЗАМБУРМАСАЛ

СВЕТ

Кир ювиладиган Тоғорани деворга осиб қўйдилар. У қуёш нурида қизиб, роҳатланиб ётар ва ёнида осиқлиқ турган Ўроғу Аррага мақтанарди׃

-Мени сизлардан ҳам тўрроққа ва тепароққа осиб қўйишди. Бундай ҳурмат ва эҳтиромга етиш осон эмас. Кир ювилганда мен сувни ташқарига сачратмасликка уринардим. Эгамга шу хислатим ёққан бўлса керакки, менга бу қадар ҳурмат кўрсатди… Continue reading

NOSIYOSIY LATIFALAR (5)

ZAMBURMASAL

SVET
Kir yuviladigan Tog’orani devorga osib qo’ydilar. U quyosh nurida qizib, rohatlanib yotar va yonida osiqliq turgan O’rog’u Arraga maqtardi׃
-Meni sizlardan ham to’rroqqa va teparoqqa osib qo’yishdi. Bunday hurmat va ehtiromga etish oson emas. Kir yuvilganda men suvni tashqariga sachratmaslikka urinardim. Egamga shu xislatim yoqqan bo’lsa kerakki, menga bu qadar hurmat ko’rsatdi… Continue reading