НОСИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР(3)

ЗАМБУРМАСАЛ

(Давоми)

ИФЛОСЛАР
Жўмрак шириллаб турганди.
-Ўчир товушингни,-деб унга бақирди ифлос идишлардан бири.
Қолганлари ҳам унга қўшилдилар.
-Мен товушимни ўчирсам, сиз қандай қилиб тоза бўласиз, қандай қилиб покланасиз?-деди Жўмрак. Continue reading

NOSIYOSIY LATIFALAR(3)

ZAMBURMASAL

(Davomi)

IFLOSLAR
Jo’mrak shirillab turgandi.
-O’chir tovushingni,-deb unga baqirdi iflos idishlardan biri.
Qolganlari ham unga qo’shildilar.
-Men tovushimni o’chirsam, siz qanday qilib toza bo’lasiz, qanday qilib poklanasiz?-dedi Jo’mrak. Continue reading