Биз кимга овоз бердик?

Клинтон сайланди, Трамп президент бўлди. Нега?