2 Responses

  1. Samarqand qadimdan poytaxt bo’lgan.Stalin Toshkentga ko’chirguncha ham poytaxt bo’lgan. Kelajakada yana poytaxt bo’lishi kerak deb o’ylayman. 1991 yilda bu masalani tushungan ekansiz. Din masalasida ham gaplar ancha-buncha ochiq ekan.Jahongir aka, sessiyalardagi gaplaringizni topib to’plash kerak. Ishingizga omad. Hurmat bilan ukangiz Akmal.

  2. ha

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: