Туғилган кунингиз муборак булсин!

jm_hawaii1Жаҳонгир ака! Биз сизни тугилган кунингиз билан самимий кутлаймиз. Бу йил сезган булсангиз сизнинг тугилган кунни Тошкент ва бутун Узбекистон нишонлади, сизнинг тугилган кун бахона, анави ноконуний президентимиз Тошкентга орденми-медал берворди, Миллий богда мушакбозлик булди, нишонлаш булса шунчалик буладида.

Устоз икки юзга киринг, ахир биз хар калай яхши инсонлар диктаторлардан кура узокрок яшашини исботлашимиз керак. Улар-ку насиб килса бу йил сунгги бор ракс тушди, яна Худо билади, хар калай яхши ният ярим мол деганларидай…

Доим дадил булинг, ахир диктаторлар йикилмай колаётган бугунги кунда яхши инсонлар шифоталаб булишса хунукда…
Кейин, илтимос таътилга камрок чикинг, диктаторлар ва миллат кушандалари дам олмаётган бир пайт Туронзамин дам олса, одам уксиб колар экан…

Энг катта таътил олдинда, муборак кунлар келганда, Узбекистонда, узбекона чойхонада, самимий дустлар даврасида булади, хохланг узбекча ош, хохланг америкача питса, хохланг франсузча бирор таом, айтганча улардаги энг зур таом нима экан?

Хуллас, тугилган кунингиз муборак булсин!
Самимий хурмат билан, Тошкентдаги сафдош укаларингиз!

%d bloggers like this: